wtorek, 29 styczeń 2013 10:20

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Pruszcz Gdański: samochód typu minibus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, 9 osobowy w tym dwa miejsca na wózki inwalidzkie.

Pruszcz Gdański: samochód dziewięcioosobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych w tym dwóch osób na wózkach inwalidzkich
Numer ogłoszenia: 214464 - 2007;
data zamieszczenia: 07.11.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Ogłoszenie o zamówieniu - w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 EURO.

Zgodnie z Ustawą z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych

Zgodnie z Ustawą z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych