piątek, 28 czerwiec 2019 07:03

Sprawozdania Rok 2018

W załączeniu:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

- bilans,

- informacja dodatkowa,

- rachunek zysków i strat,

- sprawozdanie merytoryczne.

niedziela, 20 maj 2018 10:59

Sprawozdania Rok 2017

W załączeniu:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

- bilans,

- informacja dodatkowa,

- rachunek wyników.

wtorek, 09 maj 2017 11:15

Sprawozdania Rok 2016

W załączeniu:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

- bilans,

- informacja dodatkowa,

- rachunek wyników i strat,

- sprawozdanie merytoryczne.

sobota, 11 czerwiec 2016 07:59

Sprawozdania Rok 2015

W załączeniu:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

- bilans,

- informacja dodatkowa,

- rachunek wyników.

wtorek, 02 czerwiec 2015 07:53

Sprawozdania Rok 2014

W załączeniu:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

- bilans,

- informacja dodatkowa,

- rachunek wyników.

poniedziałek, 02 czerwiec 2014 07:53

Sprawozdania Rok 2013

W załączeniu:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

- sprawozdanie merytoryczne MPiPS,

- bilans,

- informacja dodatkowa,

- rachunek wyników.

czwartek, 16 maj 2013 07:39

Sprawozdania Rok 2012

W załączeniu:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

- sprawozdanie merytoryczne MPiPS,

- bilans,

- informacja dodatkowa,

rachunek wyników.