piątek, 30 listopad 2012 22:58

O nas

Oceń ten artykuł
(5 głosów)

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy.

Placówka prowadzona jest przez Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pruszczu Gdańskim. To niepubliczna, specjalistyczna placówka edukacyjna, w której od 2002 r. obowiązek szkolny realizują dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim (od 3 do 25 roku życia) i niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym i umiarkowanym ze sprzężeniami (od 3 do 24 roku życia).

Nauka w Placówce jest nieodpłatna. Uczniom podlegającym obowiązkowi szkolnemu dowozy do Placówki zapewniają nieodpłatnie gminy, na terenie których dziecko zamieszkuje na podstawie pisemnego wniosku rodziców lub opiekunów ucznia, w oparciu o plan organizacyjny zajęć OREW obowiązujący w danym roku szkolnym.

Specjalizujemy się w kształceniu i rehabilitacji w/w dzieci i młodzieży z całego powiatu gdańskiego ziemskiego. Uczniowie do naszej Placówki przyjmowani są na wniosek rodziców dziecka i na podstawie odpowiedniego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego bądź orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, wydawanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Kadra OREW przygotowana jest do pracy z uczniem - niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu głębokim oraz umiarkowanym i znacznym z współwystępującymi zaburzeniami rozwojowymi, tj. niepełnosprawnością ruchową, zaburzeniami narządów zmysłów, m.in. wzroku, słuchu, autyzmem i zespołami genetycznymi.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców naszych uczniów, prowadzimy:
- zajęcia otwarte dla rodziców
- liczne spotkania integracyjne, w tym zajęcia warsztatowe
- udział wraz ze swoimi dziećmi w wyjazdach i okolicznościowych imprezach integracyjnych
- konsultacje ze specjalistami z Placówki
- pomoc w załatwianiu konsultacji medycznych dla naszych uczniów.

Czytany 9020 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 09 grudzień 2014 10:51
Więcej w tej kategorii: Cele »
Zaloguj się, by skomentować