środa, 19 październik 2016 12:12

Program Ochrona i Promocja Zdrowia 2016

Oceń ten artykuł
(1 głos)

W okresie od marca 2016 do grudnia 2016 roku  w Środowiskowym Domu Samopomocy realizowane jest zadanie publiczne z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym, organizowaniu zajęć profilaktycznych mających na celu wzrost poziomu umiejętności funkcjonowania, podnoszenia  i podtrzymywania umiejętności nabytych oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych, w szczególności skierowanych do osób nieradzących sobie w życiu oraz z zaburzeniami psychicznymi i funkcji życiowych w celu wyrobienia w sobie nawyku zdrowego stylu życia.

Zadanie publiczne współfinansowane jest przez Gminę Miejską z siedzibą w Pruszczu Gdańskim.

Działania w zakresie realizowanego zadania prowadzone są w formie grupowej i indywidualnej 2-3 razy w tygodniu po 3-4 godziny. Zajęcia oparte są na różnorodnych metodach terapii i dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości podopiecznych ŚDS. Do takich zajęć zaliczyć możemy m.in. arterapię czy zajęcia kulinarne. Inną formą zajęć są wyjścia poza Ośrodek np; do kręgielnię, na siłownię, które pomagają naszym uczestnikom rozwinąć i poprawić u nich sprawność fizyczną, zapoznać się z innymi aktywnymi formami spędzania czasu wolnego. Organizowane wyjścia do teatru i kina pomagają poznać miejsca kultury ale również panujące w nich zasady. Inną formą realizacji zadania publicznego są całodniowe wycieczki m.in. do Parku Gigantów i Miniatur w Stryszej Budzie czy do Geometrii w Grudziądzu. W trakcie trwania tych zajęć podopieczni zapoznali się z zasadami aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie, ale również z działaniami, które mają pomóc im podjąć trafne decyzje dotyczące wyborów, określania systemów wartości, samodzielności, zachowań asertywnych i umiejętności radzenia sobie z presją społeczną.

Nasze działania podejmują problematykę zagrożeń wynikających z palenia papierosów, spożywania alkoholu, zażywania narkotyków i innych środków odurzających, agresji i przemocy. Zajęcia mają pomóc naszym podopiecznym odnaleźć się i nauczyć radzić w trudnej dla nich rzeczywistości. Naszym celem jest również eliminacja sytuacji i okoliczności sprzyjających rodzeniu się  czynników zagrażających zdrowiu uczestników. Realizacja projektu pozwala kształtować postawy prozdrowotne i prospołeczne, podejmować świadome decyzje oparte na wiedzy i zrozumieniu problemu, pomaga wzmocnić wiarę w siebie i poczucie własnej wartości, naucza poszanowania dla potrzeb drugiego człowieka z jednoczesnym poszanowaniem własnych praw.

 

 

 

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Czytany 1308 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 19 październik 2017 08:18
Zaloguj się, by skomentować